niedziela, 24 marzec 2024 18:33

Spadek dzietności a gospodarka światowa

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
spadek dzietności na świecie spadek dzietności na świecie pixabay

 Z najnowszego raportu wynika, że malejący współczynnik dzietności wprowadzi znaczące zmiany demograficzne w najbliższych 25 latach, co z kolei będzie miało dalekosiężne skutki dla globalnej ekonomii. Prognozy sugerują, że do 2050 roku trzy czwarte krajów na świecie będzie miało wskaźnik urodzeń niższy niż potrzebny do zastąpienia populacji, czyli 2,1 dziecka na kobietę.

To zjawisko zapoczątkuje transformacje, które wpłyną na międzynarodowe relacje, środowisko geopolityczne oraz będą stawiać nowe wyzwania w obszarze migracji i globalnej współpracy.

Przyszłe wyzwania demograficzne

Zmiany demograficzne będą miały "głębokie" konsekwencje społeczne, ekonomiczne, środowiskowe oraz geopolityczne. W szczególności kurcząca się siła robocza w krajach rozwiniętych będzie wymagać wprowadzenia znaczących polityk interwencyjnych. Postęp technologiczny, w tym rozwój sztucznej inteligencji i robotyki, może częściowo złagodzić te skutki, jednak niektóre sektory, na przykład mieszkalnictwo, będą szczególnie narażone na negatywne konsekwencje spadku liczby ludności.

Rozwiązania i prognozy na przyszłość

W obliczu spadającego współczynnika dzietności, kraje będą musiały szukać nowych rozwiązań, by przeciwdziałać negatywnym skutkom tego zjawiska. Jednym z rozwiązań może być liberalizacja polityki migracyjnej, co pozwoliłoby na uzupełnienie braków w siłach roboczych. Dodatkowo, rozwijające się gospodarki mogą zyskać na znaczeniu w negocjacjach międzynarodowych, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych i potrzeby sprawiedliwej polityki migracyjnej. Pomimo przewidywanego wzrostu globalnej populacji do około 10,4 miliarda ludzi w połowie XXI wieku, wyzwania związane ze zmianami demograficznymi będą wymagać współpracy na niespotykaną dotąd skalę.

 

Więcej w tej kategorii: « Czy siara bydlęca jest zdrowa?